Hot News :

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ด้วยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 โดยมอบหมายให้นายชรินทร์ บูระพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 25 สิงหาตม 2563 เวลา 08.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 25-08-2563 ] Hits:20

กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลโซง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-06-2563 ] Hits:261

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลโซง จัดกิจกรรม big cleaning day ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-03-2563 ] Hits:286

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ