ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร…

13-10-2561 Hits:5

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

28-09-2561 Hits:24

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

21-08-2561 Hits:47

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน…

16-08-2561 Hits:44

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:92

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:74

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

สภาพทั่วไป

Share

ข้อมูลสภาพทั่วไป

   ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลโซง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 11 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 11 กิโลเมตรด้านทิศเหนือ

     จากหลักเขตที่ 1

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กับตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่กึงกลางถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด VB 916038 รวมระยะประมาณ 1,100 เมตร

     จากหลักเขตที่ 2

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืนกับตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลาง ถนนสาธารณะบริเวณพิกัด VB 914058 รวมระยะทาง 2,500 เมตร

     จากหลักเขตที่ 3

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืน กับตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น ไปทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 บริเวณ VB 942061 รวมระยะประมาณ 3,500 เมตร

     จากหลักเขตที่ 4

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยโพธิ์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืน กับตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบระหว่างลำห้วยโพธิ์กับลำห้วยมะนาว บริเวณพิกัด VB 970108 รวมระยะทางประมาณ 6,500 เมตร

     จากหลักเขตที่ 5

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยมะนาว ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง กับตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งตรงจุดบรรจบระหว่างลำห้วยมะนาว บริเวณพิกัด VB 999104 รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร

ด้านทิศตะวันออก

     จากหลักเขตที่ 6

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยมะนาว ซึ่งเป็นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง กับตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยมะนาวบริเวณพิกัด VB 012082 รวมระยะทางประมาณ 2,800 เมตร

     จากหลักเขตที่ 7

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซงกับตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ตรงสันภูดินแดง บริเวณพิกัด WB 002064 รวมระยะทางประมาณ 3,300 เมตร

     จากหลักเขตที่ 8

     เป็นเส้นเลียบสันภูดินแดง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลโซงกับตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยโซง บริเวณพิกัด VB 997014 รวมระยะทางประมาณ 2,800 เมตร

     จากหลักเขตที่ 9

     เป็นเส้นเลียบกึ่งลำห้วยโซง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซงกับตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยโซงสาขา บริเวณพิกัด VB 989011 รวมระยะทางประมาณ 4,200 เมตร

     จากหลักเขตที่ 10

     เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซงกับเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งอยู่ตรงสะพาข้ามห้วยบอน บริเวณ VA 985955 รวมระยะประมาณ 4,800 เมตร

     จากหลักเขตที่ 11

     เป็นเส้นเลียบด้านตะวันออกของถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซงกับตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 12ซึ่งตั้งตรงอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยตึกนิง บริเวณพิกัด VA 975917 รวมระยะประมาณ 10,000 เมตร

ด้านทิศตะวันใต้

     จากหลักเขตที่ 12

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยติกนิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซงกับตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้      จดแนวพรมแดนระหว่างประเทศราชอาณาจักรไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาถึงกึ่งกลางลำห้วยตะแอกแล้วต่อไปตามกึ่งกลางลำห้วยตะแอก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยตะแอก บริเวณพิกัด VA 88943 รวมระยะทาง 15,500 เมตร ด้านทิศตะวันตก

     จากหลักเขตที่ 13

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยยางสาขา ซึ่ง เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซงอำเภอน้ำยืนกับตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่ง ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยยาง บริเวณพิกัด VA 895987 รวมระยะประมาณ 6,000 เมตร

     จากหลักเขตที่ 14

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยยาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืน กับตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ตรงสะพานข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2293 บริเวณพิกัด VA 904993 รวมระยะประมาณ 2,500 เมตร

     จากหลักเขตที่ 15

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยช่อพนวง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืนกับตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด VB 903010 รวมระยะประมาณ 1,700 เมตร

     จากหลักเขตที่ 16

     เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืน กับตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยตาโกย บริเวณพิกัด VB 907040 รวมระยะประมาณ 3,500 เมตร

     จากหลักเขตที่ 17

     เป็นเส้นเลียบแบ่งเขตระหว่างตำบลโซง อำเภอน้ำยืน กับตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 350 เมตร

เนื้อที่

     เทศบาลตำบลโซง มีพื้นที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 115,512 ไร่

ภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ตำบลโซง เป็นที่ราบสูง บางตอนมีความลาดเอียงค่อนข้างสูง มีลักษณะเป็น ดินร่วมปนทรายและลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ สภาพเหมาะแก่การปลูกข้าวในฤดูฝน ถ้ามีคลองชลประทานสามารถทำนาปรังได้และสามารถปลูกพืชผักและไร่ต่าง ๆ

จำนวนหมู่บ้าน

     เทศบาลตำบลโซง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในเทศบาลตำบลโซง 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืนบางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่ 1 บ้านโซง
          หมู่ที่ 2 บ้านดวน
          หมู่ที่ 3 บ้านหัวน้ำ
          หมู่ที่ 4 บ้านตาโม
          หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา
          หมู่ที่ 6 บ้านน้ำยืน ( บางส่วน )
          หมู่ที่ 7 บ้านค้อ
          หมู่ที่ 8 บ้านน้อยตาหวาน
          หมู่ที่ 9 บ้านหนองอุดม
          หมู่ที่ 10 บ้านทรัพย์เกษตร
          หมู่ที่ 11 บ้านโชคสมบูรณ์

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโซง ได้


     1) ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
     2) ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 3 แห่ง
     3) โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง
     4) ลานมัน จำนวน 5 แห่ง
     5) ร้านค้า / ร้านซ่อม จำนวน 50 แห่ง

สถานศึกษา

     มีสถานที่ศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
     1. โรงเรียนบ้านโซง
     2. โรงเรียนบ้านดวน
     3. โรงเรียนบ้านตาโม
     4. โรงเรียนบ้านหนองเทา
     5. โรงเรียนบ้านค้อ

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโซง ประกอบด้วย
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซง
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดวน
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโม
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา
     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ

ด้านสาธารณสุข

     การพัฒนาสาธารณสุขตำบลโซง ได้ให้ความสำคัญทั้งงานนโยบายรัฐบาล งานตามสภาพ ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและมีสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการคุ้มครองสุขภาพ โดยมีแหล่งบริการ จำนวน 12 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 11 ศูนย์

สถาบันทางศาสนา

     ประชาชนภายในเทศบาลตำบลโซง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสำนักสงฆ์ มีจำนวนพุทธศาสนสถาน 13 แห่ง ประกอบด้วย วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 9 แห่ง ประกอบด้วย
     1. วัดบ้านโซง
     2. วัดบ้านตาโม
     3. วัดป่าสันติธรรม
     4. วัดน้อยรัตนมงคล
     5. สำนักสงฆ์วัดบ้านดวน
     6. สำนักสงฆ์วัดภูพลานช้าง
     7. สำนักสงฆ์วัดพลาญชัย
     8. สำนักสงฆ์วัดป่าหัวน้ำ
     9. สำนักสงฆ์วัดป่าหนองเทา
     10. สำนักสงฆ์วัดพลานตีนหมา
     11. สำนักสงฆ์วัดบ้านค้อ
     12. สำนักสงฆ์วัดภูเจียว
     13. สำนักสงฆ์วัดบ้านทรัพย์เกษตร

การคมนาคม

     - ถนนสาธารณะหลวงแผ่นดินหมายเลข 2293
     - ถนนสาธารณะหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248
     - ถนนสาธารณะท้องถิ่น (ลูกรัง) ร้อยละ 60
     - ถนนสาธารณะท้องถิ่น (คสล.) ร้อยละ 40

การโทรคมนาคม

     - มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
     - เสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     เทศบาลตำบลโซง มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 13 สาย
     - ลำห้วยโซง
     - ลำห้วยช่องพนวง
     - ลำห้วยบอน
     - ลำห้วยซอม
     - ลำห้วยโพธิ์
     - ลำห้วยคำน้อย
     - ลำห้วยตาเสร็จ
     - ลำห้วยโกงเกง
     - ลำห้วยฝั่งแดง
     - ลำห้วยหัวน้ำ
     - ลำห้วยยางสาขา
     - ลำห้วยกันดาร
     - ลำห้วยกระโดน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์
     - อ่างเก็บน้ำห้วยตาโกย ( บ้านน้อยตาหวาน )
     - หนองใหญ่
     - หนองบึง
     - หนองสระ
     - ประปาหมู่บ้าน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ทางทิศเหนือ เทศบาลตำบลโซง มีลักษณะเป็นเนินเขามีแหล่งแร่ หินบะซอลต์ เหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมเหมือแร่      ทางทิศตะวันตกของตำบลสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงบางตอนมีความลาดเอียง ค่อนข้างสูง ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนสีแดงปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ผล พื้นเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เงาะ มันสำปะหลัง เป็นต้น
     ทางทิศใต้ของตำบลสภาพเป็นเทือกเขาพนมดงรักเป็นป่าดงดิบมีป่าไม้เบญจพรรณ และโขดหิน มีอาณาเขตติดต่อระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา มีเส้นลูกรังผ่านไปมาระหว่างสองประเทศ เรียกว่า “ ช่องอานม้า “ เหมาะแก่การส่งเสริมการค้าขายตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น

     โครงสร้างคณะผู้บริหาร

     ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโซง

     ข้อมูลผู้นำชุมชน

     เทศบาลตำบลโซง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับ อีก 3 ส่วนราชการ โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาลตำบล

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่าง ข้อบังคับการจัดทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา
     พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการอนุญาตต่างที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภาย ในออกเป็น 5 งาน คือ 1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานบริหารงานอำนายการและข้อมูลข่าวสาร
     - งานบริหารงานสารบรรณ
     - งานบริหารงานบุคคล
     - งานตรวจสอบภายใน
     - งานบริหารงานการเลือกตั้ง
     - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     - งานกิจการสภา
     - งานพาณิชย์

    1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานนโยบายและแผน
          - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
          - งานงบประมาณ
          - งานวิชาการ
          - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

     1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานกฎหมายและคดี
          - งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
          - งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
          - งานข้อบัญญัติและระเบียบ เทศบาล
          - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานอำนวยการ
          - งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
          - งานกู้ภัย
          - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
          - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     1.5 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานสวัสดิการสังคม
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
          - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
          - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.กองคลัง

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิตเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ เทศบาล การยืมเงินทดรองราชการการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ เทศบาล การตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออก เป็น 4 งาน คือ

     2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานรับเงิน
          - เบิกจ่ายเงิน
          - งานเก็บรักษาเงิน
          - งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

     2.2 งานการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          - งานการบัญชี
          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
          - งานงบการเงินและงบทอรอง
          - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานทะเบียนและเร่งรัดรายได้

     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
          - งานพัสดุ

3. กองโยธา

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและการจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ เทศบาล งานบำรุงรักษาและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ เทศบาล การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมการดูแลควบคุมปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

     3.1 งานการก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
          - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
          - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
          - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ

     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานวิศวกรรม
          - งานออกแบบ
          - งานควบคุมการก่อสร้าง
          - งานประเมินราคา
          - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานระบายน้ำ
          - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
          - งานจัดตกแต่งสถานที่
          - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

     3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวางผังเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง
          - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

4. กองการศึกษา

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนวการวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียนการวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไประกอบการพิจาณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 2 งาน คือ

     4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานบริหารวิชาการ
          - งานนิเทศการศึกษา
          - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
          - งานลูกเสือและยุวกาชาด

     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานกิจการศาสนา
          - งานกิจการเด็กและเยาวชน
          - งานกีฬาและนันทนาการ
          - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
          - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา