ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:38

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:72

 เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดส…

08-12-2560 Hits:60

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำป…

28-11-2560 Hits:75

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 256…

23-11-2560 Hits:85

 ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่โอนย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง

ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส…

16-11-2560 Hits:84

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตาโม หมู่ 4 (เส้นจากบ้านนางทูนไปห้วยโพธิ์) [ 17/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 (เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึงบ้านนายบุญธรรม) [ 09/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ 7 ต่อจากเดิมเส้นบ้านค้อไปบ้านน้อยตาหวาน หมู่ 8 [ 09/01/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโซง [ 21/11/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออารหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลโซง [ 07/11/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออารหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/10/60 ]
ราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโซง [ 22/08/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโซง ด้วยวิธีพิเศษ [ 11/05/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกส์ บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 [ 05/05/60 ]
ราคากลางโครงการต่อเติมระบบจ่ายน้ำประมาหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 12 [ 02/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบ้านน้อยตาหวานไปสามแยกประปา) (2) [ 25/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบ้านน้อยตาหวานไปสามแยกประปา) [ 25/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโซง [ 25/04/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยตาเสร็จตอนล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโซง [ 25/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโซง [ 07/04/60 ]
ราคากลางโครงการห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโซง [ 07/04/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านโชคสมบรูณ์ (เส้นจากสี่แยก ถนน รพช. - บ้านหัวน้ำ) [ 30/03/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโซง (จากสามแยกบ้านพักครู - บ้านนายคำภา) [ 30/03/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลโซง [ 30/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองเทา (เส้นหน้าบ้านนายศรีจันทร์) [ 22/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทรัพย์เกษตร (เส้นจากถนน ร.พ.ช. - สำนักสงฆ์ทรัพย์เกษตร [ 21/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านดวน (จากดอนปู่ตา - ศพด.บ้านดวน) [ 21/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านหนองอุดม (เส้นหน้าวัดภูเจียวถึงสามแยก สาม ต.) [ 17/01/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเดิมปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหัวน้ำ (จากเส้นบ้านค้อไปบ้านหัวน้ำ) [ 17/01/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำยืน (จากนานายถวิล พันจันลา - วังบาก) [ 16/12/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตาโม (เส้นนานายสมุทร จะโรจร - นานายบัณฑิต จะโรจร) [ 16/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตาโม (เส้นนานายพนมไพร วงค์คำ - นานายอรุณ ทิมา) [ 16/12/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเจริญชัย (ถนนโนนเอกฉันท์ ช่วงข้างบ้านนายไพศาล นาคีรักษ์ - วัดภูพลาญช้าง) [ 16/12/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโซง (เส้นนานายไพรี - เขตหมู่ 4 บ้านตาโม) [ 16/12/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโซง จำนวน 8 จุด [ 21/10/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีพิเศษ เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 25/10/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/09/59 ]
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหัวน้ำ หมู่ 3 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/08/59 ]
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตาโม หมู่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปบ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 ) เทศบาลตำบลโซง [ 08/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงบ้านดวน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ชุด เทศบาลตำบลโซง [ 12/07/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลโซง [ 04/07/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7,10 [ 11/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 3 [ 07/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9,5 [ 07/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) [ 12/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง [ 20/10/58 ]