ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

21-08-2561 Hits:28

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน…

16-08-2561 Hits:29

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:69

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:50

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:78

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:154

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

     ตามที่ เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 522,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน 522,000 บาท

 

     บัดนี้ การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 522,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน 522,000 บาท

 

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 2 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 

 

     ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคาชุดละ 800 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 22-29 มิ.ย. 2561 โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.tambon-song.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 045-252524 กองคลัง เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

     ตามประกาศ เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรือง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านหนองเทา หมู่ 5 (จากวัดป่าหนองเทาไปบ้านซำสะกวยน้อย) ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,035,000 บาท นั้น การดำเนินการได้ ผู้เสนอราคาดีที่สุดแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 2) ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 522,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 1) ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 525,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

     ด้วย เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านหนองเทา หมู่ 5 (จากวัดป่าหนองเทาไปบ้านซำสะกวยน้อย) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,035,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 1,035,000 บาท

 

     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บ้านหนองเทา หมู่ 5 (จากวัดป่าหนองเทาไปบ้านซำสะกวยน้อย) ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

     ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1-8 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambon-song.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 045-252524 กองคลัง เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

    เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นเดิมปูทับด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 (จากวัดป่าหนองเทา - บ้านซำสะกวยน้อย) ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 1,035,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโซง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งบประมาณ 525,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 525,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

      เทศบาลตำบลโซง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) โดยวิธีขายทอดตลาด

      ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2559  ติดต่อยื่นเอกสารหลักฐษนการประมูล ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และคณะกรรมการการขายทอดตลาดจะดำเนินการประมูล ในวันที 5 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโซง ในวันที่ 5 กันยานยน 2560 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือ โทร. 045-252524 หรือที่ www.tambonsong.go.th

 
 
Powered by Phoca Download