ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:25

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:70

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:108

 เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดส…

08-12-2560 Hits:92

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำป…

28-11-2560 Hits:109

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 256…

23-11-2560 Hits:123

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ขึ้นบน

ราคากลาง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  244,800,00.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน  239,292-บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  245,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน  239,526,60.-บาท


    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตาโม หมู่ 4 (เส้นจากบ้านนางทูนไปห้วยโพธิ์) ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  440,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561 เป็นเงิน 440,000.-บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 (เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึงบ้านนายบุญธรรม) ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 206,000.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นเงิน 206,000.-บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ 7 ต่อจากเดิมเส้นบ้านค้อไปบ้านน้อยตาหวาน หมู่ 8 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 454,000.-บาท ราคากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นเงิน 454,000.-บาท

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 474,000.-บาท ราคากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 474,000.-บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้ออารหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 799,204.00-บาท ราคากลางคำนวณ (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 799,204.00-บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้ออารหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,718.40-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นเงิน 210,718.40-บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 287,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 287,800 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโซง ด้วยวิธีพิเศษ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 829,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เป็นเงิน 829,600 บาท

 
 
Powered by Phoca Download