ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร…

13-10-2561 Hits:5

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

28-09-2561 Hits:24

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

21-08-2561 Hits:47

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน…

16-08-2561 Hits:44

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:92

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:74

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

หนังสือราชการของ ทต.

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19/09/61 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12/09/61 ]
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน [ 05/01/60 ]
ปิดประกาศการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ม.9 บริษัท อียู ไบโอก๊าซ จำกัด [ 09/11/60 ]
ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ม.3 นายบุญลา สุขอ้วน [ 31/10/60 ]
กำหนดการประชุมประชาคมแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 06/11/60 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลโซง [ 30/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ พื้นที่ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 08/11/60 ]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22/02/60 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 02/10/60 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15/09/59 ]
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 05/10/58 ]
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโซง [ 07/07/58 ]
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 07/07/58 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 14/11/57 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 29/10/57 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 28/10/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 22/10/57 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22/10/57 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17/09/56 ]
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโซง [ 17/09/56 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตำบลโซง [ 17/09/56 ]