ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:35

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:33

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:59

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:139

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:132

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:199

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวอุไรแพง พงศ์มาลี
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาลสามัญ
     
นางสาวปุณญารินทร์ ทองแดง
นางอุรา รอดคำทุย
นางอุลัย บุญลา
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
ว่าที่ ร.ต.ญ.ปฐมาภรณ์  พันธโคตร
    นางสุหวิน  ผุดผา  นางหนูหล่ำ  พวงจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
 
     
 
นางยองไย  สมพร
นางสาวฎิณญดา กลมลดี
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

 

พนักงานจ้าง
 
นางสาวอรสา คำเหลือ
นางวรรณพร  สะนัย
นางสังวรณ์ ปีรัง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวชุติมา เชื้อพันธ์
นางศิริรัตน์ นิลพร
นางสาวเพ็ชร เมตมาตร์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
 
นางจุฑาทิพย์ จันทสิงห์
 
 
คนงานทั่วไป