ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:39

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:73

 เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดส…

08-12-2560 Hits:61

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำป…

28-11-2560 Hits:76

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 256…

23-11-2560 Hits:86

 ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่โอนย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง

ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส…

16-11-2560 Hits:85

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางสาวอุไรแพง พงศ์มาลี
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาลสามัญ
     
นางสาวปุณญารินทร์ ทองแดง
นางอุรา รอดคำทุย
นางอุลัย บุญลา
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
ว่าที่ ร.ต.ญ.ปฐมาภรณ์  พันธโคตร
    นางสุหวิน  ผุดผา  นางหนูหล่ำ  พวงจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
 
     
 
นางยองไย  สมพร
นางสาวฎิณญดา กลมลดี
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

 

พนักงานจ้าง
 
นางสาวอรสา คำเหลือ
นางอุไรวรรณ  นำพา
นางสังวรณ์ ปีรัง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวชุติมา เชื้อพันธ์
นางศิริรัตน์ นิลพร
นางสาวเพ็ชร เมตมาตร์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
 
นางจุฑาทิพย์ จันทสิงห์
 
 
คนงานทั่วไป