ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:21

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:93

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:83

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:158

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:198

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:230

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางสาวชลธิชา เปไสล
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานเทศบาลสามัญ
     
นายพิทักษ์ประชา พันจันลา
นางวารุณี สมรักษ์
นายวิรัชชัย เขตคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
     
นางสาวพรพิมล เวียงคำ
นายอโนทัย ศรีเนตร
จ่าสิบเอกวัฒนา  ยศไกร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นักจัดการงานทั่วไป
     

 นางสาวมะลิดา  บุญประชม

เจ้าพนักงานธุรการ

   
พนักงานจ้าง
     
นางสาวศุภาวัน วงศ์คำ
ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย บุญเลิศ
นางสาวกฤติยาภรณ์ เอี่ยมจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
 
นายฉัตรชัย  ขุนพรม 
 นายวัชรินทร์  ทิมา
นางสาวนิตยา ทองรส
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
 
 
 นางอารุณ  ไชยศรีษะ
นายวิชิต  วงค์ทองนิล
 
 แม่บ้าน
นักการภารโรง