ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:35

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:33

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:59

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:139

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:132

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:199

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางสาวชลธิชา เปไสล
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานเทศบาลสามัญ
     
นายพิทักษ์ประชา พันจันลา
นางวารุณี สมรักษ์
นายวิรัชชัย เขตคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
     
นางสาวพรพิมล เวียงคำ
นายอโนทัย ศรีเนตร
จ่าสิบเอกวัฒนา  ยศไกร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นักจัดการงานทั่วไป
     

 นางสาวมะลิดา  บุญประชม

เจ้าพนักงานธุรการ

   
พนักงานจ้าง
     
 
นางสาวศุภาวัน วงศ์คำ
ว่าที่ร้อยโทพิชิตชัย บุญเลิศ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
 
นายฉัตรชัย  ขุนพรม 
 นายวัชรินทร์  ทิมา
นางสาวนิตยา ทองรส
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
 
 
 นางอารุณ  ไชยศรีษะ
นายวิชิต  วงค์ทองนิล
 
 แม่บ้าน
นักการภารโรง