ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:21

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:93

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:83

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:158

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:197

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:229

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

 ด้วยเทศบาลตำบลโซง ได้จัดทำกิจกรรม พิธีบวชต้นไม้พะยูงเจ็ดนาง และโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดกิจกรรมพิธีบวชต้นไม้พะยูงเจ็ดนางและการปลูกต้นไม้ทดแทน เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ด้วยเทศบาลตำบลโซง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน  2561 นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลโซง ร่วมจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะมีกำหนดการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตอำเภอน้ำยืน โดยมีกำหนดติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

 วันที่ 13 มกราคม  2561นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561 โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน  ใหเกียรติเป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโซง ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

      เทศบาลตำบลโซง โดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง และพี่น้องตำบลโซง มาจำหน่ายในงานนี้ด้วย.... 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายเติม  ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลโซง ร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่โอนย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลโซง ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่โอนย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง  

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10