ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:35

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:33

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:59

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:139

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:133

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:199

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

 ด้วยเทศบาลตำบลโซง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 1,500 ต้น โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 เทศบาลตำบลโซง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

 ด้วยเทศบาลตำบลโซง ได้จัดทำกิจกรรม พิธีบวชต้นไม้พะยูงเจ็ดนาง และโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดกิจกรรมพิธีบวชต้นไม้พะยูงเจ็ดนางและการปลูกต้นไม้ทดแทน เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ด้วยเทศบาลตำบลโซง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน  2561 นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลโซง ร่วมจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะมีกำหนดการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตอำเภอน้ำยืน โดยมีกำหนดติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

 วันที่ 13 มกราคม  2561นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561 โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน  ใหเกียรติเป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโซง ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

      เทศบาลตำบลโซง โดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง และพี่น้องตำบลโซง มาจำหน่ายในงานนี้ด้วย.... 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10