ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:6

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:80

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:117

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:152

 เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดส…

08-12-2560 Hits:133

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำป…

28-11-2560 Hits:151

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560

     

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560 โดยนายเติม  ศรีเนตร  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโซง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโม พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโซง ได้ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านตาโม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการนายอำเภอพบส่วนราชการระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายสมชัย  บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ได้มีกำหนดการแผนออกพบปะส่วนราชการระดับตำบลโซง ตามโครงการนายอำเภอพบส่วนราชการระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนายเติม  ศรีเนตร  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโซง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโม พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโซง ได้ให้การต้อนรับและร่วมโครงการดังกล่าว โดยนายอำเภอน้ำยืนได้พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ และออกตรวจเยี่ยมกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโซง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559

     

     เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายเติม  ศรีเนตร  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโซง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี   ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า/เพล แด่พระภิกษุที่อุปสมบทเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 50 วัน

     

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายเติม  ศรีเนตร  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลโซง ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุที่อุปสมบทเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ครบ 50 วัน ณ วัดบ้านโนนทอง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     

     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเติม  ศรีเนตร  นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      ณ วัดบ้านโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุรัตน์  อวยพรส่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระครูศรีธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. นายเติม  ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง อำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโซง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโซงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณแม่คำปุ่น วงศ์คำ ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

     ถิ่นอุบลฯ ชนนักปราชญ์ อีกท่านหนึ่งที่สำคัญ คือ คุณแม่คำปุ่น วงศ์คำ ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ผู้ที่สะสมและนำองค์ความรู้ ซึ่งเป็นองค์รวมจากทุกภาคส่วน ที่ท่านได้ร่วมเข้าสู่กระบวนการ สุ จิ ปุ ริ แล้วนำมาสร้างสรรค์ศิลปงานจักสาน ร่วม 36 ปี ผ่าน ปัจจุบันคุณแม่คำปุ่น วงศ์คำ เป็นประธานกลุ่มจักสานบ้านดวน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงผลิตเครื่องจักสานพร้อมคณะทำงาน ที่กลุ่มจักสานบ้านดวน ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานจักสาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ ทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไกล้เคียงได้เข้ามาศึกษา เพื่อถ่ายทอดบอกต่อหวังใจเพียงไม่อยากให้งานจักสานถูกลบเลือนออกไป จากหน้าประวัติศาสตร์คนเมืองดอกบัว

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ และปลัดฯ มอบรางวัล แก่นักกีฬาเซปักตะกร้อ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายเติม ศรีเนตร นายกฯ และนายชัยยา สมศรี ปลัดฯ มอบรางวัล แก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...