ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:18

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:91

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:81

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:155

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:194

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:224

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ และปลัดฯ มอบรางวัล แก่นักกีฬาเซปักตะกร้อ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายเติม ศรีเนตร นายกฯ และนายชัยยา สมศรี ปลัดฯ มอบรางวัล แก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโซง

     วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง ร่วมกับ กศน.ตำบลโซงและ กศน.อำเภอน้ำยืน จัดงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโซง

     วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลโซง ได้จัดเตรียมงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ ร่วมกับ กศน.ตำบลโซงและ กศน.อำเภอน้ำยืน "เครื่อข่ายกลุ่มอาชีพและเกษตรกรในเขตอำเภอน้ำยืน" จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

รวบรวมส่งเบิกค่าแรงงานสำหรับพี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

     วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง ได้เร่งรวบรวมส่งเบิกค่าแรงงานสำหรับพี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดจำหน่ายและสั่งจองปุ๋ยอินทรีย์ฯ ในราคากระสอบละ 40 บาท

     วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง และนายสงัด คำเหลือ กำนันตำบลโซง พร้อมทีมงานชาวโซง เปิดจำหน่ายและสั่งจองปุ๋ยอินทรีย์ฯ ในราคากระสอบละ 40 บาท การันตีฝีมือการทำปุ๋ยฯจากชาวโซงทั้งคุณภาพและราคา. ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแท้ 100% สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กลับไปเป็นทุนหมุนเวียนคืนสู่ประชาชนและชุมชน ตามนโยบายภาครัฐ ฯ ต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(กลุ่มหนองเทา)

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง เป็นประธานในการเปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(กลุ่มหนองเทา)

 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมน้ำหมัก EM ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลโซง เตรียมน้ำหมัก EM ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโซง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมก่อนลงมือจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยทีมงานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโซง

      วันที่  26 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลโซง  เตรียมความพร้อมก่อนลงมือจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยทีมงานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโซง พร้อมชาวทีมงานตำบลโซง

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกวันสถาปนามหากุศล ครบรอบ 51 ปี ณ โรงเรียนบ้านค้อ

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดงานศึกวันสถาปนามหากุศล ครบรอบ 51 ปี ณ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...