ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:35

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:33

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:60

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:140

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:133

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:199

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโซงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณแม่คำปุ่น วงศ์คำ ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

     ถิ่นอุบลฯ ชนนักปราชญ์ อีกท่านหนึ่งที่สำคัญ คือ คุณแม่คำปุ่น วงศ์คำ ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ผู้ที่สะสมและนำองค์ความรู้ ซึ่งเป็นองค์รวมจากทุกภาคส่วน ที่ท่านได้ร่วมเข้าสู่กระบวนการ สุ จิ ปุ ริ แล้วนำมาสร้างสรรค์ศิลปงานจักสาน ร่วม 36 ปี ผ่าน ปัจจุบันคุณแม่คำปุ่น วงศ์คำ เป็นประธานกลุ่มจักสานบ้านดวน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงผลิตเครื่องจักสานพร้อมคณะทำงาน ที่กลุ่มจักสานบ้านดวน ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานจักสาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ ทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไกล้เคียงได้เข้ามาศึกษา เพื่อถ่ายทอดบอกต่อหวังใจเพียงไม่อยากให้งานจักสานถูกลบเลือนออกไป จากหน้าประวัติศาสตร์คนเมืองดอกบัว

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ และปลัดฯ มอบรางวัล แก่นักกีฬาเซปักตะกร้อ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายเติม ศรีเนตร นายกฯ และนายชัยยา สมศรี ปลัดฯ มอบรางวัล แก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโซง

     วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง ร่วมกับ กศน.ตำบลโซงและ กศน.อำเภอน้ำยืน จัดงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโซง

     วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลโซง ได้จัดเตรียมงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ ร่วมกับ กศน.ตำบลโซงและ กศน.อำเภอน้ำยืน "เครื่อข่ายกลุ่มอาชีพและเกษตรกรในเขตอำเภอน้ำยืน" จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

รวบรวมส่งเบิกค่าแรงงานสำหรับพี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

     วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง ได้เร่งรวบรวมส่งเบิกค่าแรงงานสำหรับพี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดจำหน่ายและสั่งจองปุ๋ยอินทรีย์ฯ ในราคากระสอบละ 40 บาท

     วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง และนายสงัด คำเหลือ กำนันตำบลโซง พร้อมทีมงานชาวโซง เปิดจำหน่ายและสั่งจองปุ๋ยอินทรีย์ฯ ในราคากระสอบละ 40 บาท การันตีฝีมือการทำปุ๋ยฯจากชาวโซงทั้งคุณภาพและราคา. ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแท้ 100% สร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กลับไปเป็นทุนหมุนเวียนคืนสู่ประชาชนและชุมชน ตามนโยบายภาครัฐ ฯ ต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(กลุ่มหนองเทา)

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโซง นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง เป็นประธานในการเปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(กลุ่มหนองเทา)

 

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมน้ำหมัก EM ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลโซง เตรียมน้ำหมัก EM ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโซง

 

อ่านเพิ่มเติม...