ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:18

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:91

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:81

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:155

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:194

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:224

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมท่องเที่ยว ช่องอานม้า เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน

      ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมท่องเที่ยว ช่องอานม้า ซึ่งช่วงนี้เปิดทุกวัน มีอาหารป่ามากมาย ของใช้ราคาถูก และอื่นๆ ณ ช่องอานม้า เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าชมสวนเห็ดบ้านโซง เป็นอีกหนึ่งในทีมงาน "เกษตรกรชาวซุมโซงโซไซตี้" ภายใต้เครือข่ายของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 26 เมษายน 2559  นายเติม ศรีเนตร นายก เทศบาลตำบลโซง เข้าชมสวนเห็ดบ้านโซง เป็นอีกหนึ่งในทีมงาน "เกษตรกรชาวซุมโซงโซไซตี้" ภายใต้เครือข่ายของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ท่านใดสนใจสนับสนุนเกษตรกร ผู้ผลิตเห็ดนางฟ้า,เห็ดขอนขาว (ผลิตทั้งก้อนและดอก) เพื่อจำหน่าย ตลอดจนรับสอนฟรีเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เชิญแวะเยี่ยมชมและอุดหนุ่นได้ที่ "สวนเห็นบ้านโซง "ติดกับโรงเรียนบ้านโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นต่อไป 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

     วันที่ 11 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. นายเติม ศรีเนตร  นายกเทศบาลตำบลโซง  ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 23 มีนาคม 2559 จัดโดย สัมนักงานสภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลโซง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรำวงย้อนยุค ในงานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.น้ำยืน ประจำปี 2559

     วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายเติม ศรีเนตร นายกเทศบาลตำบลโซง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งกายชุดนางรำ ร่วมรำวงย้อนยุค ในงานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.น้ำยืน ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ จัดประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุนชน ( พ.ศ.2560-2563 ) ประจำปีงบประมาน 2559

     วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายเติม ศรีเนตร นายกเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมโครงการ จัดประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุนชน ( พ.ศ.2560-2563 ) ประจำปีงบประมาน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ประจำปี 2559

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลโซง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559

    ‎วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เทศบาลตำบลโซง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ประจำปี 2559  ณ. ศาลาประชาคมบ้านดวน‬

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและงานอาชีพฯ .ซึ่งเป็นกลุ่มงานอาชีพเกษตรภายในตำบลโซงและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขต อำเภอน้ำยืน

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโซง มาร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและงานอาชีพฯ .ซึ่งเป็นกลุ่มงานอาชีพเกษตรภายในตำบลโซงและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขต อำเภอน้ำยืนและจังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ห้วยเบ็ด บ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  เทศบาลตำบลโซง ร่วมกับคณะครู กศน.โซง ,นักศึกษา กศน.โซง  และหน่วยงานราชการทุกส่วน ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ห้วยเบ็ด บ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...