ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:35

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:33

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:60

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:140

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:133

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:199

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและงานอาชีพฯ .ซึ่งเป็นกลุ่มงานอาชีพเกษตรภายในตำบลโซงและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขต อำเภอน้ำยืน

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโซง มาร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและงานอาชีพฯ .ซึ่งเป็นกลุ่มงานอาชีพเกษตรภายในตำบลโซงและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขต อำเภอน้ำยืนและจังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ห้วยเบ็ด บ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  เทศบาลตำบลโซง ร่วมกับคณะครู กศน.โซง ,นักศึกษา กศน.โซง  และหน่วยงานราชการทุกส่วน ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ตามโครงการ 89 ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ห้วยเบ็ด บ้านน้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     วันที่ 16 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโซง ร่วมงานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลโซง ร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราฯ

     วันที่ 12 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างด้วยวิธีการสอบแข่งขัน

     ประกาศเทศบาลตำบลโซง  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างด้วยวิธีการสอบแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายยน 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน พ.ศ.2558  เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  ตำบลโซง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ได้ร่วมกับ มูลนิธิยวพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโม และส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการดำเนินงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยมีนายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลโซง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...