ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:18

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:91

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:81

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:155

 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:194

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:224

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     วันที่ 16 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโซง ร่วมงานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลโซง ร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราฯ

     วันที่ 12 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างด้วยวิธีการสอบแข่งขัน

     ประกาศเทศบาลตำบลโซง  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างด้วยวิธีการสอบแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลโซง จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายยน 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ในระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน พ.ศ.2558  เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  ตำบลโซง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง ได้ร่วมกับ มูลนิธิยวพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโม และส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการดำเนินงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยมีนายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลโซง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำโดยนายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง และคณะการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายสมยศ รักษกุลวิทยา เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมต้นกล้าศรัทธาธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558  นำทีมโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกท่านในเขตตำบลโซง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมต้นกล้าศรัทธาธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 โดย นายอภิชาติ ภูเกิดพิมพ์ เป็นประธานเปิดพิธี ณ วัดบ้านดวน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...