ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:35

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:33

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร…

24-05-2561 Hits:59

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บร…

27-04-2561 Hits:139

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 2561

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรนต์ ประจำปี 25…

13-04-2561 Hits:132

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงก…

15-02-2561 Hits:199

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้ใหญ่บ้านตำบลโซง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดการประชุมโดยมีคณะผูบริหารและหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งสมาชิกสภาตำบลโซงและคณะผู้ใหญ่บ้านตำบลโซงเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มอบนโยบายในการปฎิบัติราชการแก่ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกตรวจราชการและมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้นโยบายของ คสช. นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนเพื้อการค้า ช่องอานม้า เพื่อหาข้อมูลในการพัฒนาเป็นด่านชายแดนถาวร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยนายเติม ศรีเนตร นายกฯ เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโครงการอบรมพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีอาจารย์โกวิท ดอกไม้ เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนชาวตำบลโซง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลโซง พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การเสวนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะทำงานเพื่อความปรองดองสมานฉันท์  โดยมีนายเติม ศรีเนตร นายกฯ เป็นประธานเปิดการเสวนา และได้ร่วมออกปฎิบัติงานในพื้นที่ ตำบลโซง อ.น้ำยืน โดยได้จัดการเสวนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 10 of 10