ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร…

13-10-2561 Hits:5

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

28-09-2561 Hits:24

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

21-08-2561 Hits:47

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน…

16-08-2561 Hits:45

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:92

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:74

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกีฬามวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2557

ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลโซง นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแข่งขัน"กีฬามวลชนสัมพันธ์อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2557" โดยมี นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอน้ำยืน และมีกลุ่มทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม 8 ตำบล

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557

วันที่ 5 พฤษจิกายน 2557 เวลา 19.00 น.เทศบาลตำบลโซง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยนายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมเรื่องการตรวจพื้นที่ช่องอานม้าในการกำหนดพิกัดการใช้พื้นที่บริเวณช่องอานม้า ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 ตุลาคม 57 เทศบาลตำบลโซง ร่วมการประชุมเรื่องการตรวจพื้นที่ช่องอานม้าในการกำหนดพิกัดการใช้พื้นที่บริเวณช่องอานม้า ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระพรเนื่องในวันปิยะมหาราช อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลโซง ได้ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะผูบริหารและหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้ใหญ่บ้านตำบลโซง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดการประชุมโดยมีคณะผูบริหารและหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งสมาชิกสภาตำบลโซงและคณะผู้ใหญ่บ้านตำบลโซงเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มอบนโยบายในการปฎิบัติราชการแก่ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกตรวจราชการและมอบนโยบายในการปฎิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้นโยบายของ คสช. นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนเพื้อการค้า ช่องอานม้า เพื่อหาข้อมูลในการพัฒนาเป็นด่านชายแดนถาวร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยนายเติม ศรีเนตร นายกฯ เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโครงการอบรมพัฒนาอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีอาจารย์โกวิท ดอกไม้ เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่ประชาชนชาวตำบลโซง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลโซง พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การเสวนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะทำงานเพื่อความปรองดองสมานฉันท์  โดยมีนายเติม ศรีเนตร นายกฯ เป็นประธานเปิดการเสวนา และได้ร่วมออกปฎิบัติงานในพื้นที่ ตำบลโซง อ.น้ำยืน โดยได้จัดการเสวนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 10 of 10