ข่าวประชาสัมพันธ์
 ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลโซง ประจำปี 2561

ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาและงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต…

13-01-2561 Hits:38

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2560

25-12-2560 Hits:72

 เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดสารจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลโซง

เตรียมเปิดตลาด Green Market ซึ้งเป็นการนำผักผลไม้ปลอดส…

08-12-2560 Hits:60

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำปี2560

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ครั้งที่1 ประจำป…

28-11-2560 Hits:75

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 256…

23-11-2560 Hits:85

 ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส่ง จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร ที่โอนย้ายเข้ารับตำแหน่งนักจัดการงานทั้วไป เทศบาลตำบลโซง

ร่วมต้อนรับคณะท่านนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่เดินทางมาส…

16-11-2560 Hits:84

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เทศบาลตำบลโซง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/08/60 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 05/09/59 ]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปบ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 ) ตำบลโซง [ 19/08/59 ]
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/11/58 ]
ประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20/10/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/03/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาภายในเขตเทศบาลตำบลโซง จำนวน 3 แห่ง [ 07/07/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยบอน บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแสง บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยโซง บ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/03/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/03/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/03/58 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,8,9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 02/03/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/02/58 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/57 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/57 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/05/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/05/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/07/57 ]