ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร…

13-10-2561 Hits:5

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เทศบาลตำบลโซง พ.ศ.2561

28-09-2561 Hits:24

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561

21-08-2561 Hits:47

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน…

16-08-2561 Hits:44

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้า…

11-07-2561 Hits:92

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเ…

26-06-2561 Hits:74

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลโซง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 26 พ.ย. 2015 - 00:00
 

 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2) [ 10/07/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/06/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านหนองเทา หมู่ 5 (จากวัดป่าหนองเทาไปบ้านซำสะกวยน้อย) [ 12/06/61 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 2) [ 08/06/61 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 1) [ 08/06/61 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านหนองเทา หมู่ 5 (จากวัดป่าหนองเทาไปบ้านซำสะกวยน้อย) [ 01/06/61 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นเดิมปูทับด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 (จากวัดป่าหนองเทา - บ้านซำสะกวยน้อย) [ 25/05/61 ]
แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโซง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 15/05/61 ]
แผนการจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 09/05/61 ]
เทศบาลตำบลโซง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/08/60 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 05/09/59 ]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปบ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 ) ตำบลโซง [ 19/08/59 ]
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/11/58 ]
ประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20/10/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/03/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโซง [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาภายในเขตเทศบาลตำบลโซง จำนวน 3 แห่ง [ 07/07/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยบอน บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแสง บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยโซง บ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/03/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/03/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/03/58 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,8,9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 02/03/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/02/58 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/57 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านดวน หมู่ที่ 2 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/57 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/07/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/05/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/05/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/07/57 ]