Hot News :
วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 14:34

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ