Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       เทศบาลตำบลโซง นำโดยนายชัยยา สมศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโซง และพนักงานเทศบาลตำบลโซง   ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์       ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

       เทศบาลตำบลโซง ร่วมกิจกรรม ปั่นรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานหน้าโรงแป้งมันเอี่ยมอุบล 

       เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลโซง นำโดยนายชัยยา สมศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโซง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน

       ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลโซง ได้จัดทำโครงการสุขกายสบายใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ วันบ้านค้อและวัดบ้านดวน

       เทศบาลตำบลโซง ได้ทำกิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโซง

       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลโซง นำโดยนายชัยยา สมศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโซง ได้จัดทำโครงการสร้างฝายประชารัฐสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และให้สอดคล้อง  กับนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เกี่ยวกับการสร้างฝายประชารัฐและเพื่อเป็นการ  แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในฤดูฝน ปัญหาภัยแล้ง หรือภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง นั้น

 โดยเทศบาลตำบลโซง ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายมีชีวิตตำบลโซง และพิจารณาคัดเลือกบ้านทรัพย์เกษตร เป็นพื้นที่เป้าหมายโดยกำหนดดำเนินการในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้วยลำซอมสกาแก้ว บ้านทรัพย์เกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

       อำเภอน้ำยืน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่วนราชการ  สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ  พ่อค้า ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน กำหนดจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 16 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    อำเภอน้ำยืน เพื่อบูชา บวงสรวง และสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอน้ำยืนนับถือ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การจัดกิจกรรมนิทรรศการ ออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 

       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายชัยยา สมศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโซง ร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ