Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลโซง นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลโซง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     ระหว่างวันที่ 24 - 28  ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลโซง นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลโซง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลโซง นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลโซง ร่วมโครงการถนนสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณถนนช่องอานม้า ที่พักสงฆ์ภูปะปังพลาญชัย หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลโซง นำโดย นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลโซง ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ลำห้วยโพธิ์ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ