Hot News :

กิจกรรม อสม. จิตอาสา ร่วมใจ ต้านภัย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลโซง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโม จัดกิจกรรม อสม. จิตอาสา ร่วมใจ ต้านภัย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำยืน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ