Hot News :

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563

  เทศบาลตำบลโซง จัดกิจกรรม big cleaning day ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ