Hot News :

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ด้วยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 โดยมอบหมายให้นายชรินทร์ บูระพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร ตามโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 25 สิงหาตม 2563 เวลา 08.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ