วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 14:58

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 เส้นบ้านโชคสมบูรณ์ถึงคุ้มสร้างขาม (บ้านหัวน้ำต่อจากเดิม)

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 เส้นบ้านโชคสมบูรณ์ถึงคุ้มสร้างขาม (บ้านหัวน้ำต่อจากเดิม)

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ