Hot News :
วันศุกร์, 19 เมษายน 2562 06:20

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านโชคสมบูรณ์ไปคุ้มสร้างขาม (ช่วงนางน้อย จำปา ไปโชคสมบูรณ์)

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านโชคสมบูรณ์ไปคุ้มสร้างขาม (ช่วงนางน้อย จำปา ไปโชคสมบูรณ์)

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ