Hot News :
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 16:30

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 สายสามแยก สาม ต. ถึง สามแยกโรงโม่หินศิลาเอก (วัดภูเจียว)ตำบลโซงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

  ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 สายสามแยก สาม ต. ถึง สามแยกโรงโม่หินศิลาเอก (วัดภูเจียว)ตำบลโซงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ