Print this page
วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2562 15:08

ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านดวน หมู่ 2 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านดวน หมู่ 2 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี